Vergi Borcu Olanların Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kalktı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,yurtdışı çıkış yasağına ilişkin tahditlerin,yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı kayıtlarından re’sen kaldırılacağını açıkladı.

Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği ile yurt dışına çıkma hürriyetinin sadece hakim kararıyla sınırlandırılabileceğinin hüküm altına alınmasının ardından,Maliye Bakanlığı da uygulamaya dönük adımlar attı.

Uygulama,Anayasa değişikliğinin halk oylaması ile kabul edildiği ve 23 Eylül 2 010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu itibarla,vergi dairelerince 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi tatbik edilmeyecektir.Anılan tarihten önce amme borçluları hakkında vergi dairelerinin\mal müdürlüklerinin talepleri üzerine 6183 Sayılı Kanun gereğince uyğulanmış olan yurt dışı çıkış tahditlerinin ise vergi daireleri / mal müdürlüklerince yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığının kayıtlarından re’sen kaldırılacaktır.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark