Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30360  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2015 tar…

 

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlükleri 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/12/2…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11501

Ülkemize Turist Getiren BKK 2017/11501 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11501 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grub…

 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar BKK 2017/11507

Kruvaziyer Gemi Turist BKK 2017/11507 13 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30359  Karar Sayısı : 2017/11507 Ekli “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turi…

 

7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 Sayılı Kanun 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kanun No: 7099 Kabul Tarihi: 15/02/2018 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Ta…

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğü 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Veri Sorumlusuna Başvuru 10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30356  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ve…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark