7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

7103 Geçici 1 inci Maddesi 11 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30448 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. AMAÇ Bu Tebliğin amac…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/2 10 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30447 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 say…

 

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SGK Harcama Belgeleri 10 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30447 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565…

 

Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Çek Takas Faaliyetleri 09 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30446 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve…

 

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: MADDE 1 – 6/1/2016 tarihli v…

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Değişiklik 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Re…

 

SGK Genelgesi 2018/19 (7143 Sayılı Kanun Yapılandırma)

SGK Genelgesi 2018/19 7143 Sayılı Kanun Yapılandırma T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 70467665-202.99-E….

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark