İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı

İş Göremezlik Başhekim Onayı Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı Ö…

 

Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E. 2019/5 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/5 Karar Sayısı: 2019/2…

 

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac…

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetim Uygulama Değişiklik 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778…

 

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı Denetimi Elektronik Ortamda Belirlenmesi 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/12/2018 t…

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BES Devlet Katkısı Yönetmelik 29 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30788 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayıl…

 

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

Abonelik Sözleşmesi Para Alacakları 29 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30788 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark