Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı E.2016/3

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E.2016/3 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

4703 Sayılı Kanun İPC Tebliği 2017/28

4703 Sayılı Kanun İPC Tebliği 2017/28 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mük…

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine Taşınmazlarının İdaresi 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî..

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2017/24, K: 2017/112 Sayılı Kararı (213 Sayılı Kanun Hk)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2017/24 19 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30128  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/24 Karar Sayı…

 

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

İflas İdaresi Ücreti Yazı ve Tebliğ Masrafı 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 28/6/2…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark