Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun…

 

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Katılım Bankaları Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum…

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan…

 

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’…

 

BKK 2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Serbest Bölgelerde Türk Lirası BKK 2017/10718 20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30186  Karar Sayısı : 2017/10718 Ekli “Serbest Bölgelerde Türk…

 

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018 19 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30185  Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/07/20…

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 15 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30181  Kalkınma Bakanlığından: MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayı..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark