Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişiklik 22 Mart 2017 22 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30015 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve..

 

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

2017 İşçi İşveren Uyuşmazlıkları 21 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30014 Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resm…

 

SGK Genelgesi 2017/12

SGK Genelgesi 2017/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : 35837838/226 Tarih: 16/03/2017 Konu : Fatur…

 

GVK 297 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 297

GVK 297 KHK 687 İlave Teşvik 16 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30009 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa…

 

Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar E.2012/5692

Danıştay Kararı E.2012/5692 Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından: Esas No: 2012/5692 Karar No: 2016/1792 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsav…

 

BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tablo 15 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30008 Karar Sayısı : 2017/9973 Ekli Kararın yürürlüğe konulması;..

 

Turkuaz Kart Yönetmeliği

Turkuaz Kart Yönetmeliği 14 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30007 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark