Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/8 Sayılı Kararı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destek 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih: 31/01/2018 Karar No: 201…

 

Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2017/1, K: 5415/1)

Sayıştay İçtihadı Birleştirme E. 2017/1 02 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30320  Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞ…

 

3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması

3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni mer…

 

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi

2018 Basit Usul Beyanname Rehberi 2017 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “B…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

KDV Uygulama Tebliği 17 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli v…

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

Kültür Varlıkları Parasal Limitler 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı Güvenliği Tehlike Sınıfları 31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30318  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2012 t…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark