Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

ÖTV II Değişiklik Seri No:3 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tari…

 

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

ÖTV IV Değişiklik Seri No:1 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 20/8/2015 tari…

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

Elektronik Başvuru İthalat 2017/3 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

2018 Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Adalet Bakanlığından: Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi..

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 27 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30283 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam..

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 72 26 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30282 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam..

 

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul 26 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30282 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark