Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartları 2017/14 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ…

 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2004 t…

 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2014/32/AB Değişiklik 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6…

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme 2017/38 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – …

 

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41)

Organik Arıcılık Destekleme 2017/41 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam…

 

Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Konseyi Yönetmeliği Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı…

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Değişiklik 13 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30209  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 t.

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark