Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2

SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mal…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentaları 19 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30043 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/201…

 

Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi 19 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30043 Başbakanlıktan: Konu : Mevsimlik Tarım İşçileri GENELGE…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2017/14 (2004 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2017/14 18 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30042 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/14 Karar Sayısı..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2016/168 (4458 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2016/168 18 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30042 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/168 Karar Sayı…

 

Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık kurum/kuruluşları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları, fatura eki belgelerin teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde incelemesi tamamlanmış olan fatura eki belgelerinin

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği

Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği 14 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30038 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark