Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Hakkında Genelge 2017/1

Kooperatiflerin Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi 2017/1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Sayı : 96968930-251.03..

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/44

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/44 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44 Kon…

 

Tevsik Zorunluluğunda Kapsam Daraltıldı

Tevsik Zorunluluğunda Kapsam Daraltıldı 7.000 TL’NİN ÜZERİNDE OLMASI DURUMUNDA TEVSİK ZORUNLULUĞU BULUNAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN KAPSAMI DARALTILDI ÖZ..

 

VUK 479 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 479)

VUK 479 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 479 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 –…

 

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu İPC (2017/1) 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 14/10/1983 ta…

 

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Benzin ve Motorin Çevresel Etkiler 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan…

 

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile 01 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30025 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM A…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark