Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Holding Şirketleri Hakkında 06 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30088 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/200…

 

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)

Gümrük Muafiyeti Tebliği 2 06 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30088 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta..

 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 06 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30088 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE…

 

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler 05 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30087 Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

2 Seri Nolu 7020 Sayılı Kanun Tebliği 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsa…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

1 Seri Nolu 7020 Sayılı Kanun Tebliği 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: I- AMAÇ, KAPS..

 

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

7020 Gümrük Alacakları Yeniden Yapılandırması 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark