4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

4054 Sayılı Kanun İPC 2018/1 02 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30258  Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekab…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 30 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30256 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 13 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 3/4/2007…

 

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a)

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı II-5.2.a 01 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30257  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli…

 

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2c)

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2c 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli v..

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II-13.1.b

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçları II-13.1.b 29 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30255  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/8/2014 ta…

 

BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 26 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30252 Karar Sayısı: 2017/10969 Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kas…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark