Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesi 14 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30038 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: BİRİNCİ BÖL…

 

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı 13 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30037 Türkiye Bankalar Birliğinden: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu T..

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği (No: 2017/1) 13 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30037 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 –…

 

Anayasa Mahkemesinin 9/2/2017 Tarihli ve E: 2016/143, K: 2017/23 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2016/143 12 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30036 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/143 Karar Say…

 

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtları 12 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30036 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakan..

 

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 11 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30035 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: B…

 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik 11 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark