SGK Genel Yazı – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerleri Bu Genel Yazı hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Prim..

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/10/2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E: 2017/9 09 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30769 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

Bilindiği üzere, 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat…

07 Mayıs 2019 Tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Meslek Standartları

07 Mayıs 2019 Tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Meslek Standartları Toplu Olarak Yayınladığımız Tebliğleri Haberin Devamında Bulabilirsiniz.

Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/26)

Bu Tebliğ, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemeler ile getirilen «Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü» için yeni bir Katma Değer Vergisi Beyannamesi oluşturulmuş ve KDV4 kodu…

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1025)

Ekli “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark