.

PROF. FİKRET ÖCAL

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

1930 yılının Haziran ayında, Rize’nin Fındıklı  ilçesinde Öcal ailesinin ilk çocuğu olarak doğdu.

İlk okulu, babasının memuriyeti yüzünden Ağrı, Erzurum, Kars (Tercan) gibi kentlerde çeşitli okullarda okumuş ve sonunda Kars Gazi İlk Okulu’ndan mezun olmuştur. Orta okulu Kars Lisesinde, liseyi Ankara Ticaret Lisesi’nde tamamladıktan ve 1948 yılında lise birincisi olarak mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nu (İYETO) 1951 yılında tamamladı. Askerliğini İstanbul Ayazağa’da Süvari Yedek Subay Okulu’nda, kıta hizmetini İstanbul’da (bugün ki Bayrampaşa sınırları içinde) 66. Piyade Tümeni’nin süvari bölüğünde asteğmen olarak 1952 yılında bir yıl içinde tamamladı.

Yüksek öğrenimine başladığı 1948 yılında Prof. Osman Fikret ARKUN hocamızın yazıhanesinde çalışmaya başladı. Askerlikten sonra katıldığı DÜMEKS şirketler grubunda muhasebe müdür, mali koordinatör görevlerinde, sonra çeşitli şirketlerde serbest mali müşavir olarak çalıştı. 1990 yılında Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.’nde bağımsız mali müşavir olarak, 1992 yılından itibaren kendi bürosunu açmak suretiyle Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetine devam etti.

1954 yılında açılan sınavı başararak İYETO’nun ilk muhasebe asistanı oldu. 1958 yılında doçent, 1970 yılında profesör ünvanlarını aldı. Akademik kariyerine elli yıla yakın bir süre emek verdi ve 1997 yılında Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden emekli oldu. İYETO’nun çeşitli gelişme kademeleri olan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) ve bağlı yüksek okullar, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve bunların yanında Eskişehir İTİA, Trabzon İTİA ile İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü olmak üzere çeşitli yüksek öğretim kurumlarında kendi bilim dalında dersler verdi. Genel Muhasebe I ve II, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, İhtisas Muhasebeleri (Banka, Sigorta ve İnşaat Muhasebesi) derslerini lisans ve lisans üstü  düzeylerde okuttu.

Bu arada, Akademik kariyerinde, Yüksek Öğretim Kurumlarında Başkan Yardımcılığı, Yüksek Okul ve Enstitü Müdürlüğü, kürsü ve ana bilimdalı başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekanlık, ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli düzeylerde aralıksız 25 yıl yöneticilik de yaptı. (Özellikle 1970’li yıllarda, anarşik olayların olduğu dönemlerdeki yöneticilik sıkıntılarını üzüntü ile anımsamaktadır.)

1959 / 1997 yılları arasında Maliyet Muhasebesi, Otel İşletmesi ve Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Banka Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Genel Muhasebe II gibi kitaplar ve ders notları yayımlandı. Çeşitli mesleki dergilerde, çeşitli muhasebe konularında makaleler yazdı. 1960’lı yıllarda yurt dışında banka ve sigorta işletmelerinde muhasebe, hizmet maliyetleri, örgütlenme ve uygulamalar konularında araştırmalar yaptı.

Halen YMM olarak serbest meslek faaliyetini sürdürmekte olan Prof. Fikret ÖCAL, İngilizce ve Fransızca bilir, iki kız ve bir torun sahibidir.

 

İstasyon Caddesi No:21 Kat:3 Daire:6 Yeşilköy, Bakırköy-İSTANBUL    Tel: 0 212 662 00 47 (3 Hat)    Faks: 0 212 573 49 78