Meslek Mensuplarının Sorumlulukları – Vergi Denetim Kurulu Açıklamaları

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Sayı : E-55935724-010.07-10120 Konu: Meslek Mensuplarının Sorumlulukları Tarih: 03.08….

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ARGE Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama… 

 

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 2023 m2 İnşaat Maliyeti Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 25 Ağustos 2022 Tari…

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da…

 

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986) 25 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31934 Karar Sayısı: 5986 Ekli “E-İhracat Destekler… 

 

Anayasa Mahkemesinin 2019/20170 Başvuru Numaralı Kararı – İndirimlerin Reddedilmesi Suretiyle Cezalı KDV Tarh Edilmesi

Anayasa Mahkemesinin 2019/20170 Başvuru Numaralı Kararı İndirimlerin Reddedilmesi Suretiyle Cezalı KDV Tarh Edilmesi 23 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gaz…

 

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesinde Değişiklik

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A M…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark