Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2019-2021

Kayıt dışı ekonomi Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ve denetim dışında kalan ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, bazı kayıt dışı faaliyetler yasadışı olduğu halde, bazıları yasaklanmamış bir faaliyetin kastî olarak kayıtlara geçirilmemesi, dolayısıyla vergilendirilmemesi olarak ortaya çıkmaktadır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararları

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Defınition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)” başlığıyla yayımlanan “Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler)”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı…

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134)

Bu Yönetmeliğin amacı; yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

VUK 474 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 474

maliyebVUK 474 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 474 11 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29885 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)..

 

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sivil_havacilikTicari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik 20 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29807 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde…

 

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilik16 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29772 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımla…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark