Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar 2016 Yılı

maliyeb25 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29573 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı…

 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)

rekabet_kurumu25 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29573 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu…

 

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI VE YOL HARİTASI

 14/2/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 409.maddesi gereği, anonim şirketlerin olağan genel kurulları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARI

ÖNSÖZ:

14/2/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatına yönelik birçok konuda önemli değişiklikler getirmiş bulunmaktadır.

Torba Yasa ile Getirilen Vergi Affına İlişkin 40 Soru 40 Cevap

…sadece vergi kısmıyla sınırlı olmak üzere öne çıkan önemli hususları soru/cevap şeklinde yazma ihtiyacını duyduk…

Yeni Asgari Ücret Belirlendi

Kısa Kısa…

Torba Yasa’da Sona Gelindi…

Kısa Kısa…

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark