Vergi İncelemelerinde Uyulacak Esaslar Değişti…

Vergi Usul Kanunun 140. maddesinde yapılan değişiklikle; Vergi incelemesine başlanmasının tutanağa bağlanarak bir örneğinin incelenen mükellefe verilmesi sağlanmış,inceleme elemanlarının kararname,tüzük,yönetmelik,genel tebliğ ve sirkülere uymaları sağlanmıştır.

İncelemelerin;tam incelemelerde en fazla bir yıl , sınırlı incelemelerde ise en fazla altı ayda bitirilmesi,bu sürelerde bitirilmeyen incelemeler için altı ayı geçmeyecek şekilde sürelerin belirli bir prosedür çercevesinde uzatabilmesi sağlanmış olup , inceleme elemanları tarafından yazılan raporların,oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından okunması zorunluluğu getirilmiştir.

Yürürlülük Tarihi : 01 / 01 / 2011

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark