SGK Genelgesi 2018/11 – Otomatik İşyeri Tescili

SGK Genelgesi 2018/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu…

 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30364 (Mükerrer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: Amaç ve kapsam MA…

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı…

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2018/16)

Tarımsal Üretim Yatırım ve İşletme Kredisi 2018/16 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖL…

 

7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7101 Sayılı İcra ve İflas 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30361  Kanun No: 7101 Kabul Tarihi: 28 Şubat 2018 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004…

 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Cazibe Merkezleri Programı Uygulama Tebliği 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30361  Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

2018 Milletlerarası Tahkim Ücret 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30360  Adalet Bakanlığından: Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli v…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark