Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı 2017-2018 19 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30185  Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/07/20…

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 15 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30181  Kalkınma Bakanlığından: MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayı..

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/24)

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2017/24 14 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30180 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12)

Ulusal Meslek Standardı 2017/12 13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30179 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 11/3/2010 tarihli v…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/11)

Ulusal Meslek Standardı 2017/11 13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30179 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95 (Pişmanlık ve Islah)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95 Pişmanlık ve Islah T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95 Konusu: Pişmanlık ve ı…

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrollük İşleri Fiyat Artış Oranları 08 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30174 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat artış oranları…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark