7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

7226 Sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanması 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 (Mükerrer) Tic… 

 

SGK Genel Yazı – 17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları

SGK Genel Yazı – 17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı…

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi 3941 01 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31471 Karar Sayısı: 3941 Ekli “Suç Geli…

 

Vergi Takvimi Mayıs 2021

Vergi Takvimi Mayıs 2021 İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar 01/05/2021 10/05/2021 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişki… 

 

Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi Uzatıldı T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sayı: E-75057824-120.02.02-2546011 Tarih: 30/04/2021 Konu: Yıl…

 

Tam Kapanma Tedbirleri Çerçevesinde Bankacılık İşlemleri

Tam Kapanma Tedbirleri Çerçevesinde Bankacılık İşlemlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar…

 

GVK 314 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

GVK 314 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Ba…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark