2022-Mayıs Ayı SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi̇ Hakkında Duyuru

2022-Mayıs Ayı SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi̇ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 2022/…

 

GİB İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

GİB İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebli… 

 

SGK Genelgesi 2022/11 – 2011/13 Sayılı Genelge

SGK Genelgesi 2022/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-71582837-206.05.99-47692443 Tarih: 21.06.2022 Ko…

 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması – KDV Sirküleri/69

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması KDV Sirküleri/69 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/69 Konusu… 

 

2021 Yılı Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi

2021 Yılı Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı14/06/2022 tarih ve D.107/00585 sayılı yazısı ile 2021… 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/80, K: 2022/31 – 213 Sayılı Kanun Hk

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/80 22 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31874 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/80 Karar Say…

 

KVKK Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Yayımladı

KVKK Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Yayımladı Rehberde; Çerezler yoluyla kişisel veri işleyen internet sitesi operatörleri için 6698 sayılı Kişise… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark