SGK Genelgesi 2020/3 – 7196 Sayılı Kanunun Geçici 79’ncu Maddesi

SGK Genelgesi 2020/3 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.01-E.2667951 Tarih: 13/02/2020 Konu…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 30 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan… 

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler 12 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31037 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete…

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller SUNUMLAR İNDİRME BAĞLANTISI  UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Açıklayıcı Örn…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/34, K: 2019/97 Sayılı Kararı – İş Kazası Maddi ve Manevi Tazminat

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/34 İş kazası sebebiyle bakım gerektirir şekilde malul kalan kişi ile eşi ve çocukları tarafından maddi ve manevi tazminat…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/20, K: 2019/95 Sayılı Kararı – Ödenen Emeklilik Aylıkları İle Sağlık Giderlerinin Borç Çıkarılması

Anayasa Mahkemesi E: 2019/20 Ödenen emeklilik aylıkları ile sağlık giderlerinin borç çıkarılması işlemine karşı açılan davada itiraz konusu kuralın An…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark