Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23)

11 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32101 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ma…

 

2023/1 Dönemi Sınavları Ertelendi – TESMER Duyuru

TESMER Duyuru — 2023/1 Dönemi Sınavları Ertelenmiştir — 2022/3 dönemi sınavlarına itiraz için ilave 30 gün süre tanınmıştır. — Depremden etkilenen ada… 

 

Nakil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sayı: E-99779835-202.99-63580703 Konu: Nakil işlem… 

 

Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi 06.02.2023 tarihind…

 

SGK Genelgesi 2023/7 – Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşviki

SGK Genelgesi 2023/7 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-63032041 Konu: Proje Bazında Dest…

 

Konaklama Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Konaklama Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye gö… 

 

Konaklama Vergisi Rehberi – 2023

Konaklama vergisi, 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Konaklama vergisi… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark