Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik 20/01/2022 tarih ve 7352…

 

Kooperatiflerin Dış Denetiminde Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi

Kooperatiflerin Dış Denetiminde Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı R…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Basit Usul Mükellefler Hakkında

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Basit Usul Mükellefler Hakkında 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka…

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/5) 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından…

 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/6)

Altın Hesaplarından TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/6) 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Türkiye Cumhuriyet Merkez…

 

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 01/02/2022 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihl… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark