2019 Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları

2019 Net Dönem Karı Dağıtımının Usul ve Esasları Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’e kadarının… 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

TTK Geçici 13 üncü Madde Uygulaması 17 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31130 Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13… 

 

Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf

Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Sayı : 2020/ Konu : Sokağa çıkma yasağı YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA T.C. İçişleri Bakanlığının…

 

BOBİ FRS’nin İlk Geçiş Yılına İlişkin Uygulama Sonuçları

BOBİ FRS’nin İlk Geçiş Yılına İlişkin Uygulama Sonuçları Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlam

 

Danıştay 9. Daire Kararı E: 2017/3885 – Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi

Danıştay 9. Daire Kararı E: 2017/3885 Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi 13 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazet..

 

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; tebligatı yapan bi…

 

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresi

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 41481264-207.02-E.4909683 Tar…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark