Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2016/2400 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi 2016/2400 21 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30780 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE İŞ BANKASI A….

 

SGK Genelgesi 2019/10

SGK Genelgesi 2019/10 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 69053920-010.06.99-E.7452327 Tarih: 16/05/201…

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Ölüm ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve İntikal…

 

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitim 18 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30778 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MADDE 1 – 4…

 

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Gümrük Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş 16 18 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30778 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliği…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/9, K: 2019/27 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E: 2019/9 17 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30777 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/9 Karar Sayısı : 2019/…

 

Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi 2018/9115 16 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30776 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: GENEL KURUL KARAR ÜNAL GÜRPINAR BAŞVURUSU…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark