Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 46)

01 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32150 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı…

 

Vergi Takvimi – Nisan 2023

Vergi Takvimi – Nisan 2023 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2023 05/04/2023 2022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir…

 

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Adalet Bakanlığından: MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs…

 

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7016 Ekli “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Dest…

 

Süre Uzatımı – GV. Beyannamesi Ba-Bs Formları, e-Defter Beratları

31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e…

 

SGK Genelgesi 2023/16 – 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-21132981-045.03-68813035 Tarih: 28.03.2023 Konu : 2015/25 Sa…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)

30 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32148 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amac…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark