ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI VE YOL HARİTASI

 14/2/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 409.maddesi gereği, anonim şirketlerin olağan genel kurulları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARI

ÖNSÖZ:

14/2/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatına yönelik birçok konuda önemli değişiklikler getirmiş bulunmaktadır.

Torba Yasa ile Getirilen Vergi Affına İlişkin 40 Soru 40 Cevap

…sadece vergi kısmıyla sınırlı olmak üzere öne çıkan önemli hususları soru/cevap şeklinde yazma ihtiyacını duyduk…

Yeni Asgari Ücret Belirlendi

Kısa Kısa…

Torba Yasa’da Sona Gelindi…

Kısa Kısa…

Torba Yasa’da Sona Gelindi… ( 2011/01 )

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen  “bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması” nı öngören yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlandı ve TBMM ne gönderildi. 25 Ocak 2011 tarihinde TBMM de görüşülecek tasarının, en 2011 Şubat ayının ilk haftasında yasalaşması bekleniliyor. Düzenlemenin en önemli kısmı; 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş vergilerin yeniden yapılandırılması ile 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan matrah artışı getirilmesidir.

Yeni Asgari Ücret Belirlend … ( 2011/01 )

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılının ilk altı ayı için (01.01.2011 – 30.06.2011) 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 796,50 TL, günlük 26,55 TL., 2011 yılının ikinci altı ayı için (01.07.2011 – 31.12.2011) aylık 837,00 TL., günlük 27,90 TL. olarak tespit edilmiştir.

Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranı İndirildi…

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı,19 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %1,95 ‘ten aylık %1,40 ‘a indirildi.21 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık  % 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı ise, yıllık % 12 ‘ ye indirildi.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark