YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARI

ÖNSÖZ:

14/2/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatına yönelik birçok konuda önemli değişiklikler getirmiş bulunmaktadır.

Torba Yasa ile Getirilen Vergi Affına İlişkin 40 Soru 40 Cevap

…sadece vergi kısmıyla sınırlı olmak üzere öne çıkan önemli hususları soru/cevap şeklinde yazma ihtiyacını duyduk…

Yeni Asgari Ücret Belirlendi

Kısa Kısa…

Torba Yasa’da Sona Gelindi…

Kısa Kısa…

Torba Yasa’da Sona Gelindi… ( 2011/01 )

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen  “bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması” nı öngören yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlandı ve TBMM ne gönderildi. 25 Ocak 2011 tarihinde TBMM de görüşülecek tasarının, en 2011 Şubat ayının ilk haftasında yasalaşması bekleniliyor. Düzenlemenin en önemli kısmı; 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş vergilerin yeniden yapılandırılması ile 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan matrah artışı getirilmesidir.

Yeni Asgari Ücret Belirlend … ( 2011/01 )

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılının ilk altı ayı için (01.01.2011 – 30.06.2011) 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 796,50 TL, günlük 26,55 TL., 2011 yılının ikinci altı ayı için (01.07.2011 – 31.12.2011) aylık 837,00 TL., günlük 27,90 TL. olarak tespit edilmiştir.

Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranı İndirildi…

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı,19 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %1,95 ‘ten aylık %1,40 ‘a indirildi.21 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık  % 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı ise, yıllık % 12 ‘ ye indirildi.

Vergi Borcu Olanların Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kalktı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,yurtdışı çıkış yasağına ilişkin tahditlerin,yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı kayıtlarından re’sen kaldırılacağını açıkladı.

Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği ile yurt dışına çıkma hürriyetinin sadece hakim kararıyla sınırlandırılabileceğinin hüküm altına alınmasının ardından,Maliye Bakanlığı da uygulamaya dönük adımlar attı.

Uygulama,Anayasa değişikliğinin halk oylaması ile kabul edildiği ve 23 Eylül 2 010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu itibarla,vergi dairelerince 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi tatbik edilmeyecektir.Anılan tarihten önce amme borçluları hakkında vergi dairelerinin\mal müdürlüklerinin talepleri üzerine 6183 Sayılı Kanun gereğince uyğulanmış olan yurt dışı çıkış tahditlerinin ise vergi daireleri / mal müdürlüklerince yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığının kayıtlarından re’sen kaldırılacaktır.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark