2021 Yılı Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi

2021 Yılı Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı14/06/2022 tarih ve D.107/00585 sayılı yazısı ile 2021… 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/80, K: 2022/31 – 213 Sayılı Kanun Hk

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/80 22 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31874 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/80 Karar Say…

 

KVKK Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Yayımladı

KVKK Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Yayımladı Rehberde; Çerezler yoluyla kişisel veri işleyen internet sitesi operatörleri için 6698 sayılı Kişise… 

 

Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Duyuru

Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Du… 

 

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Konkordato Gider Avansı Tarifesi 17 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31869 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı… 

 

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması 17/06/2022 17 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31869 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1- 13/7/1974 tarihli v…

 

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 5) 16 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31868 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark