İşverenlere Sağlanan SGK Prim Teşvikleri

İşverenlere Sağlanan SGK Prim Teşvikleri ÖZET: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2008/93, 2009…

 

KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik

KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu ÖZET: Tebliğde 4 Ekim 2016 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasın…

 

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fazla veya Yersiz Ödemeler 23 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30105 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Re…

 

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havaalanlarında Gayrisıhhi İşyerleri 23 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30105 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 5/4/2008 tarihli…

 

KHK/691 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK 691 Olağanüstü Hal 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 (2.Mükerrer) Karar Sayısı: KHK/691 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

KDV Genel Uygulama Tebliği 13 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 t…

 

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamı 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Am…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark