Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları

Ücretsiz İzin Belgesi ve Devamsızlık Tutanakları ÖZET: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatına göre SGK’ ya  EK-10 belgesi..

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişiklik 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı E.2017/2

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E.2017/2 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı E.2016/3

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E.2016/3 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GE…

 

4703 Sayılı Kanun İPC Tebliği 2017/28

4703 Sayılı Kanun İPC Tebliği 2017/28 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mük…

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine Taşınmazlarının İdaresi 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark