Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6306 Yönetmelik Değişikliği 21 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30808 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498…

 

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri 21 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30808 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MA…

 

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından İstenebilir

Limited Şirket Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından…

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E: 2013/1, K: 2018/1 – Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu

Danıştay İçtihatları Birleştirme E: 2013/1 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 201…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/142, K: 2019/38 – Sahte Fatura Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/142 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2018/142 Karar S..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/136, K: 2019/21 – Ödemesi Yapılmayan Kar Payları

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/136 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2018/136 Karar S…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark