Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

teraziBaşbakanlık Genelgesi 2016/22 Mali Eylem 21 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29864 Başbakanlıktan: Konu : Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değ…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kulturbÜlkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılma…

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/37)

tarim-gida-yenilogoKırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/37) 21 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 2…

 

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

saglik_bakanligiKişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29863 Sağlık Bakanlığın…

 

SGK Genelgesi 2016/21 (Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşlemleri)

SGK LogoSGK Genelgesi 2016/21 Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşlemleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2…

 

Anayasa Mahkemesinin E.2015/102, K.2016/151 Sayılı Kararı

anayasaAnayasa Mahkemesinin E.2015/102, K.2016/151 Sayılı Kararı 18 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29861 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı…

 

Kamu Gözetimi Kurumu Stratejik Plan 2016-2020

kamu-gozetim-kgkKamu Gözetimi Kurumu Stratejik Plan 2016-2020 I-GİRİŞ Stratejik planlama kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki gerçekleş…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark