İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Adalet Bakanlığından: MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs…

 

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7016 Ekli “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Dest…

 

Süre Uzatımı – GV. Beyannamesi Ba-Bs Formları, e-Defter Beratları

31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e…

 

SGK Genelgesi 2023/16 – 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-21132981-045.03-68813035 Tarih: 28.03.2023 Konu : 2015/25 Sa…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)

30 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32148 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amac…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32147 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MADDE 1- 23/8…

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32147 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MADDE 1- 23/6…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark