GİB – Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde 2022 Yılı Tam Tasdik Raporunun Verilme Süresi Hk.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : E-60801812-205.05.99-62904 Konu : Mücbir sebep ilan edilen yerlerde 2022 yılı Tam Tasd…

 

Depremler Nedeniyle Yapılacak Zayi Belgesi Müracaatları Hakkında Duyuru

Depremler Nedeniyle Yapılacak Zayi Belgesi Müracaatlarının 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Yapılması Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 06/02/2023 tarihli..

 

SGK Genelgesi 2023/24 – 5510 sayılı Kanunun Geçici 94 üncü Maddesi

7431 sayılı Kanunun beşinci maddesi 13/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup uygulamanın usul ve esasla…

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – Temmuz-Aralık 2023

Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – Temmuz-Aralık 2023 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı “Kuzey…

 

2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,95 (yüzde onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit edilmiştir. T.C. HA…

 

7456 Sayılı Kanun İle Yapılan Bazı Düzenlemeler

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı Yasa ile yapılan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 1) MTV mükelleflerine 2023 yılına münhasır olmak üzere EK MOTOR… 

 

Sigortalı Başına Asgari Ücret Desteği 500 TL. Oldu

Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği 01/07/2023 – 31/12/22023 Döneminde Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir. 01/07..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark