Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 14 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31068 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 8/11/2008 t…

 

GİB – Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler

GİB – Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Bilindiği üzere gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edile… 

 

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65)

Araştırma ve Geliştirme Destek 2019/65 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Tarım ve Orman Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi 75935942-050.01.04-[01/38] 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KUR…

 

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kanun No: 7223 Kabul Tarihi: 5/3/2020 BİRİNCİ B…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/8)

10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “kredi borcunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir kısmının ya da” ibaresi, ikinci fıkrasına “kredi borcunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir kısmını ya da” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SGK Genelgesi 2020/5 – Borç Sorgusu

SGK Genelgesi 2020/5 – Borç Sorgusu İlişiksiz Yazıları ve İçerikleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Say… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark