Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, mükelleflerimizin y…

 

Kooperatiflerin Denetimi ve Tabi Olacakları Finansal Raporlama Çerçevesinin Belirlenmesi

Kooperatiflerin Denetimi ve Tabi Olacakları Finansal Raporlama Çerçevesinin Belirlenmesi Bilindiği üzere, 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazet…

 

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi – 2023 Gelirleri

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyann..

 

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Tebliğ taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale…

 

Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranları Güncellendi

Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranları Güncellendi DUYURU KONU: Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri…

 

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Sirküler

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kulla…

 

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi – 2023 Gelirleri

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıl…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark