SGK Genelgesi 2024/4 – Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-92604331-010.06.01-92350415 Tarih: 21.03.2024 Konu: 2013/11 sayılı… 

 

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin Bildirimi

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin Bildirimine İlişkin Bilgilendirme Metni 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Gelir Vergisi Beyan Rehberleri ve Broşürleri (TOPLU) – 2023 Gelirleri

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor 2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 202…

 

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru e-Beyan projesi kapsamında, beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunulması, günümüz teknolojisine…

 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

Mevzuatın Adı: Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Mart 2024 Tarihli Re…

 

5510 sayılı Kanunun 89. Maddesinde Düzenlenen Gecikme Cezası Oranı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.07.01-92029722 Konu : 5510 sayılı Kanunun 89 uncu Maddes…

 

5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması – İş Kazası ve Meslek Hastalığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-91199358 Konu : 5510 sayılı Kanunun 21 inci madde…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark