Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.c)

Gayrimenkul Yatırım Tebliğ III-52.3.c 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 2887…

 

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont İskonto Faiz Oranları 29 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30463 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en çok 3 a…

 

TCMB Genelgesi 2018/3

TCMB Genelgesi 2018/3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin…

 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme 29 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30463 ––  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15/12/2017 T…

 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kıyı Kanununun Uygulanması 29 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30463 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/8/1990 tarihli ve 20594 say…

 

SGK Genelgesi 2018/24 (Yapılandırma)

SGK Genelgesi 2018/24 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı : 72044944-640-E.6691182 Tarih: 27/06/2018 Konu : Rücu alacakların…

 

Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020 ile İlgili 18/06/2018 Tarihli ve 2018/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Tasarım Stratejisi 2018-2020 28 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30462 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 18/06/2018 Karar No  : 2018…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark