4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1242)

Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1198)

Kısa Çalışma Ödeneği 1198 Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İ…

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6306 Yönetmelik Değişikliği 21 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30808 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498…

 

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verileri 21 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30808 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MA…

 

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından İstenebilir

Limited Şirket Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından…

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E: 2013/1, K: 2018/1 – Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu

Danıştay İçtihatları Birleştirme E: 2013/1 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 201…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark