Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma 05 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30145  Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…

 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2017-2018 Özel Okul Desteği 04 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30144 Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından: Bilindiği üzere, 8/2/2007..

 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2017-2018 OSB Özel Mesleki ve Teknik Liseler 04 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30144 Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından: Bilindiğ…

 

Bilirkişilik Yönetmeliği

Bilirkişilik Yönetmeliği 03 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30143 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç M..

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı

KGK Rotasyon Süresi 02 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30142  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No…

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 01 Ağustos 2017 01 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30141 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 5 01 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30141 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark