7190 Sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7190 Sayılı Kanun 07 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30941 Kanun No: 7190 Kabul Tarihi: 24 Ekim 2019 MADDE 1- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı…

 

Turizm Payı Beyannamesi Hakkında GİB Duyurusu

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6’ncı maddesin…

 

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No: 1

Bu Tebliğin amacı, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) 25 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30929 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 1720)

Konut Hesabı ve Devlet Katkısı 1720 25 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30929 Karar Sayısı: 1720 Ekli “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönet…

 

7188 Sayılı Kanun – Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7188 Sayılı Kanun 24 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30928 Kanun No: 7188 Kabul Tarih: 17/10/2019 MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasap…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark