SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı – SGK Bildirimleri Nasıl Yapılacak?

SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı ÖZET : 01/1/2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçild… 

 

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)

2020 Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Sağlık Yardımları 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacak…

 

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları Özet: 7194 sayılı…

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2020 Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 07 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31001  Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI KURULU K…

 

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı – 1. Dönem

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-.13659 Tarih:…

 

VUK 514 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

VUK 514 – Vergi Usul Kanunu Tebliği 514 04 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30998 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan… 

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 04 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30998 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 2941… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark