5520 Geçici 14 üncü Maddesi Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisna (Karar Sayısı: 5872)

5520 Geçici 14 üncü Maddesi Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisna (Karar Sayısı: 5872) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin…

 

6306 Sayılı Kanun Faiz Desteği (Karar Sayısı: 5885)

6306 Sayılı Kanun Faiz Desteği (Karar Sayısı: 5885) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz D…

 

ÖTV (II) Sayılı Liste Değişiklik (Seri No: 10)

ÖTV (II) Sayılı Liste Değişiklik (Seri No: 10) Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Se… 

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) 26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31904 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı…

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı E: 2022/2 – 6306 Sayılı Kanun Tapu Harcı

26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31904 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan: Esas No : 2022/2 Karar No : 2022/7 BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KAR…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) – Uzlaşma

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) VUK 539 23 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31901 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 540)

VUK 540 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 540) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark