07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi

07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi Bilindiği üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmad…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)

18 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32373 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7803 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı list… 

 

2023 Tecil Faizi Oranı Değişti

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) 14 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32369 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

2023 Gecikme Zammı Oranı Değişti

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı A… 

 

İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükellefleri ile Serbest Meslek Erbaplarının Hak ve Ödevleri Broşürü Yayımlandı

İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükellefleri ile Serbest Meslek Erbaplarının Hak ve Ödevleri Broşürü Başkanlığımız tarafından, vergi mükellefiyetinin…

 

SGK Genelgesi 2023/26

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-78383876-010.06.01-82633611 Konu: 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci…

 

Kasım 2023 Vergi Takvimi

Kasım 2023 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/11/2023 09/11/2023 16-31 Ekim 2023 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark