Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV (Karar Sayısı: 4862) 26 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31671 Karar Sayısı: 4862 Ekli ‘‘Mal ve Hizmetlere Uygu… 

 

Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği

Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılık Nakdi Ödül Yönetmeliği 25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31670 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa… 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi

2022 Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife 25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31670 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik 25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31670 Sigortacılık ve Özel Emeklil…

 

KGK – 2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu Yayımlandı

Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu (2020 Dönemi) yayımlanmıştır. Denetim kuruluşları ve denetçiler Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) ilgili…

 

Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENELMÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 15/11/2021 Sayı : E-85593407-010.06.01-00069146722 Tarih: 15/11/2021 Konu : Distribütörler Hari…

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20/11/2021 20 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31665 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark