2020 Yılı Asgari İşçilik Oranları – Asgari İşçilik Oranlarının Önemi

2020 Yılı Asgari İşçilik Oranları Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı ÖZET: Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kuru…

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asgari İşçilik Oranları Tebliği 23/06/2020 23 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31164 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010…

 

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları – SGK Genelgesi 2020/20

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi SGK Kodları Kullanılmalıdır?  ÖZET: Eksik gün kodları, işverenin…

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 19/06/2020 19 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31160 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 18/9…

 

SGK Genelgesi 2020/20 – İşveren İşlemleri Genelgesi

SGK Genelgesi 2020/20 – İşveren İşlemleri Genelgesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 51592363-010.0..

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticaret İlke ve Kurallar 18/06/2020 18 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31159 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29… 

 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2656)

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 2656 17 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31158 Karar Sayısı: 2656 Ekli “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması H… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark