e-Defter Berat Yükleme Süreleri – Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

e-Defter Berat Yükleme Süreleri Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE Dönem E-Defter Berat Yükleme Süresi O…

 

SGK Genel Yazı – 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sa…

 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-E.9167 Tarih: 09.01.2021 Konu : Mahalli İdare S… 

 

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin…

 

TÜRMOB – Meslek Etiği

TÜRMOB – Meslek Etiği Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik ilke ve kuralların geliştirilmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşların çalış…

 

e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru

e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyaları Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayıml..

 

Defter Beyan Duyurusu – Stok Defteri

Defter Beyan Duyurusu – Stok Defteri 2021 vergilendirme döneminden itibaren “Stok Defteri” kullanıma kapatılmıştır. Söz konusu defterin 2021 yıl..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark