Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 02/09/2021 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayı…

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı..

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 01/09/2021 01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31585 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 19/1..

 

Vergi Takvimi Eylül 2021

Vergi Takvimi Eylül 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2021 09/09/2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerc…

 

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Hatırlatmalar

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi”… 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standa…

 

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69)

e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi 69 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – … 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark