Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 23 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31901 Sermaye Piyasası Kurulundan; SERMAYE PİYASASI KU… 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) 21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13) 21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) – Tecil Faizi Oranı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) 21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan… 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetl…

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)

21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Karar Sayısı: 5801 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin bir… 

 

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Y…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark