7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7341 Sayılı Kanun 06 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31651 Kanun No: 7341 Kabul Tarihi: 04/11/2021 MADDE 1 – 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Tü…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı

Elektronik Kayıt Usulü İle Kayıtların Sisteme Girilme ve İletilme Zamanı Bilindiği üzere, 19/10/2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana… 

 

Asgari İşçilik – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 27.10.2021 Konu: Serbest Muhasebeci Mal…

 

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kar…

 

Vergi Takvimi Kasım 2021

Vergi Takvimi Kasım 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2021 01/11/2021 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gerek…

 

SGK Genel Yazı – Fiili Hizmet Süresi Zammı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sa…

 

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütüle… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark