Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 51)

Mevzuatın Adı: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) 27 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı:…

 

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü Vatandaşlarımızın sahip olduğu gayrimenkullerin alım-satımının vergilendirilmesinde, tapu harcı v…

 

2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatları Güncellendi

2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatlarının Güncellenmesi Bilindiği üzere, 23/11/2023 tarih ve “…

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesi (Karar Sayısı: 8313)

Mevzuatın Adı: Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8313) 06 Nisan 2024… 

 

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi mükellefi sayılan kooperatiflerin vergi…

 

GİB Beyanname Değişiklikleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Değişiklik Geri kazanım katılım payı beyannamesindeki plastik poşetten elde edilen katılım payı tutarı ile pi…

 

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri ÖNSÖZ Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kiş…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark