2020 Değerli Kağıtlar – Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64)

2020 Değerli Kağıtlar 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Te…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerre…

 

31 Aralık 2019 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI – İ…

 

2020 Vergi Takvimi

2020 Vergi Takvimi Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan 2020 Yılı Vergi… 

 

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (3. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI – İ…

 

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (1. Mükerrer) Kanun No: 7197 Kabul Tarihi: 21 Aralık 2019 BİRİN…

 

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 TEBLİĞLER — İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve T… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark