193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)

GVK 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlar (Karar Sayısı: 5799) 08 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31890 Karar Sayısı: 5799 193 sayılı Gelir Verg…

 

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede ya…

 

1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden isti…

 

1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler

1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler Konusu Tutar (TL) Günlük Asgari Ücret 215,70 Aylık Asgari Ücret 6.471,00 Günlük P…

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 14) 07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31889 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda… 

 

7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7416 Sayılı Kanun 07 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31889 Kanun No: 7416 Kabul Tarihi: 1/7/2022 MADDE 1- 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Ele…

 

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı – 2. Dönem Açıklandı

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı – 2. Dönem 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Ma…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark