Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kulturb15 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29771 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

maliyebT.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu     : Geçici Ve…

 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

maliyebT.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :    63107535-010.06.02-[115708-184]-6181 Tarih: 13/07/2016 Konu : Mahalli İdare Sözl…

 

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

terazi13 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29769 Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden: MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayıml…

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8566)

bkk18 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29657 Karar Sayısı: 2016/8566 Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine D…

 

Lise /Dengi Öğrenim ve Yükseköğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası

SGK LogoT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :63665751-100-E.1491440 Tarih: 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yü…

 

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayi15 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29654 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de ya…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark