Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e)

 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar (III-52.3.e) 01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 3/1/… 

 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

 

Ödeme Hizmetleri Elektronik Para İhracı Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları 01 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31676 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın… 

 

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğler

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğler Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Öd… 

 

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikler

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikler Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması H…

 

7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

  7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 30 Kasım 2021 Tarihli Resmi       Gazete Sayı: 31675 Kanun No: 7343 Kabul Tarihi: 24/11/2021 MADDE… 

 

Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir

Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları ERTELENEN BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI: ⎯ Yangın felaket…

 

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)

2021 Yeniden Değerleme Oranı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) VUK 533 27 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31672 Hazine ve Maliye Ba…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark